Zasady funkcjonowania

Podstawowe akty prawne, w oparciu o które działa Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U 2009, Nr 157, poz.1240)
  • Ustawa z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz.926 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz.95 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 06 września 2001  o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781)
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 97 z 2006 roku poz.1673 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z  dnia 20 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz.694  z późniejszymi zmianami)

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-08-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Michalak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 20:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 394
12 marca 2019 20:41 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2019 20:37 (Administrator ) - Dodanie nowej zakładki.