Prowadzone rejestry

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskańá w siedzibie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów:

  • Rejestr umów
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  • Rejestr zarządzeń Przewodniczącego Związku
  • Rejestr uchwał Zgromadzenia
  • Rejestr uchwał Zarządu
  • Rejestr pism przychodzących i wychodzących
  • Rejestr faktur i rachunków
  • Rejestr kontroli
  • Rejestr zamówień publicznych

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-08-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Michalak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 20:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 394
12 marca 2019 20:42 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2019 20:41 (Administrator ) - Dodanie nowej zakładki.