Uchwały Zarządu

Wybierz rok

Uchwała nr 25/2020

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Skoki dokumentacji i decyzji uzyskanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, w rejonie Falista, Dojazd, Górna i Okrężna”

Uchwała nr 24/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Pobiedziska, gmina Pobiedziska, oznaczonej geodezyjnie jako działką nr 22

Uchwała nr 23/2020

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 20/2020 Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w...

Uchwała nr 22/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/1

Uchwała nr 21/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 113/4

Uchwała Nr 20/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 113/3

Uchwała Nr 19/2020

w sprawie zgody na wykreślenie służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) ujawnionej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie do nieruchomości położonej w miejscowości Kicin, Gmina Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/11

Uchwała Nr 18/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Bolechowo, Gmina Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 385/1

Uchwała Nr 17/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Zalasewo, Gmina Swarzędz, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221/23

Uchwała Nr 16/2020

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Zalasewo, Gmina Swarzędz, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 222/7