Uchwały Zarządu

Wybierz rok

Uchwała Nr 43/2019

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka’ w Murowanej Goślinie na lata 2020-2043

Uchwała Nr 42/2019

w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka’ w Murowanej Goślinie na rok 2020

Uchwała Nr 41/2019

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sławica, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/33

Uchwała Nr 40/2019

w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Szczodrochowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53/2

Uchwała Nr 39/2019

w sprawie: nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Gortatowo, Gmina Swarzędz, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 87/43

Uchwała Nr 38/2019

w sprawie: nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonej w miejscowości Gortatowo, Gmina Swarzędz, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 87/40

Uchwała Nr 37/2019

w sprawie zmiany Uchwały nr 21/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nabycia przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” służebności przesyłu (ograniczonego prawa rzeczowego) do nieruchomości położonych w miejscowości Gortatowo, Gmina Swarzędz, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 77/4 oraz 77/5

Uchwała Nr 36/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2019

Uchwała Nr 35/2019

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2019 roku

Uchwała Nr 34/2019

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku nr 29/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Miękowo, Gmina Czerwonak przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”