Zarządzenia Przewodniczącego Związku

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zmienionego Zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.)

Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na podstawie art. 19-21 ustawy PZP, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Poznańskiej w Bolechowie na terenie Gminy Czerwonak”; prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz trybie pracy Biura Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej na podstawie art. 19-21 ustawy PZP, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Poznańskiej w Bolechowie na terenie Gminy Czerwonak”; prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art....

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym dla wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” Projektów...

Zarządzenie Nr 7/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 6/2019

w sprawie powołania doraźnej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 5/2019

w sprawie zmiany czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 4/2019

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”

Zarządzenie Nr 3/2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”