Komunikaty

Wybierz rok

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczy: Gminy Pobiedziska

Wnioskodawca: Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska