Zarząd Związku Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Informacje o Zarządzie Związku

Zarząd Związku jest organem wykonawczym.

Kompetencje Przewodniczącego Zarządu
organizuje pracę Zarządu;
kieruje biurem Związku;
przewodniczy w posiedzeniach Zarządu;
kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje Związek na zewnątrz;
jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Związku;
podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
zarządzanie majątkiem Związku w oparciu o zasady niniejszego statutu i przepisy ustanowione przez Zgromadzenie;
(uchylony)
nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku;
sporządzanie projektu budżetu Związku, przedstawianie Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku;
składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku raz na rok;
zatrudnianie pracowników Związku;
wykonywanie uchwał Zgromadzenia.

Skład

Przewodniczący Zarządu

Informacje

Przewodniczący Zarządu - Marian Szkudlarek

(Burmistrz Swarzędza)

Członek zarządu

Informacje

Członek zarządu - Dariusz Urbański

(Burmistrz Murowanej Gośliny)

Członek zarządu

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1155
11 marca 2019 21:54 (Administrator ) - Aktualizacja informacji.
11 marca 2019 21:54 (Administrator ) - Aktualizacja informacji.
11 marca 2019 21:26 (Administrator ) - Dodanie stanowiska: Członek zarządu.