Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dotyczy: miejscowości Kruszewnia, części Zalasewa i Rabowic zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz

Wnioskodawca: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni, Kruszewnia, ul. Spółdzielcza 37, 62-020 Swarzędz

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczy: Gminy Swarzędz

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczy: Gminy Skoki

Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gmina Skoki, ul. Jana Pawła II 43b, 62-085 Skoki

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczy: Gminy Mieścisko i Skoki

Wnioskodawca: Aquanet Mieścisko Sp. z o.o., ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczy: Gminy Pobiedziska

Wnioskodawca: Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska